Eettiset säännöt

Eettisten sääntöjen tarkoituksena on luoda parantajalle selkeät suuntaviivat, joiden puitteissa toimia.   Ne ovat myös periaatteita, joihin parantaja sitoutuu, ja näin toimiessaan hän rakentaa jalustaa luottamukselle ja arvostukselle tekemäänsä työtä kohtaan. Nämä säännöt koskevat myös koulutusta.

1.

Parantajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

2.

Parantajan suhde asiakkaaseen on kunnioittava ja luottamuksellinen.  Parantaja ei saa käyttää hyväkseen asiakkaan luottamusta manipuloimalla hänen mieltään ja ohjaamalla hänen ratkaisujaan.

Parantaja ei saa käyttää hyväkseen asiakastaan taloudellisesti, seksuaalisesti, sosiaalisesti tai millään muulla tavoin.

3.

Parantaja kunnioittaa ja hoitaa asiakastaan parhaan kykynsä mukaan riippumatta siitä, mikä asiakkaan elämänkatsomus, kansallisuus, sukupuoli tai jokin muu vastaava tekijä on.

4.

Parantaja ei aseta itseään muiden yläpuolelle vaan on tasavertainen muiden kanssa.  Hän  käyttäytyy vastuullisesti ja esimerkillisesti  niin työssään kuin yksityiselämässäänkin.

5.

Parantajan on tunnettava omat rajansa ja rajoituksensa ja ohjattava asiakkaansa tarvittaessa muiden terveydenhuollon ammattilaisten hoitoon.

6.

Parantajan on tunnettava rajansa ja rajoituksensa omaa kokonaisvaltaista terveyttään silmällä pitäen ja tarvittaessa hakeuduttava hoitoon.

7.

Parantajan työn perusta on kunnioitus niin omaa itseään kuin asiakastaankin kohtaan.  Parantajan työhön kuuluu myötätunto, kyky kuunnella ja antaa asiakkaalle aikaa.  Parantajan työ on kokonaisvaltaista.  Hän ei hoida vain oiretta vaan etsii ongelman aiheuttajan.  Parantaja neuvoo ja tukee asiakkaansa omia pyrkimyksiä eheytymisen ja tasapainon saavuttamiseksi.

8.

Parantaja kunnioittaa muiden hoitoalan ammattilaisia ja heidän taitojaan eikä arvostele niitä.

9.

Parantaja ei lupaa eikä takaa paranemista, hän pyrkii siihen.  Hän ei tee diagnoosia eikä käytä mitään koululääketieteen hoitotoimenpiteitä.  Hän ei kehota asiakasta lopettamaan jo aloitettua muuta hoitoa tai terapiaa.  Hän ei kehota asiakasta lopettamaan lääkärin määräämää lääkitystä.

10.

Parantaja ei ole koskaan täysin valmis, sillä hänen tehtävänsä on kehittyä ihmisenä ja henkisenä olentona. Parantajan on ymmärrettävä ja sisäistettävä se, ettei hän itse paranna, vaan että hänen kauttaan parannetaan.