Sielu matkalla vapauteen

Katrina Berg - Sielu matkalla vapauteen

Berg, K. 2018. Sielu matkalla vapauteen.

4. uusittu painos. ISBN 978-952-260-770-6

Kirja on tapauskertomuksista ammentava, kannustava kuvaus luopumisen välttämättömyydestä ja rohkeudesta. Sielu matkalla vapauteen on kirja henkiolennoista, kuoleman jälkeisestä elämästä ja ongelmista, joita hengen kiinnittyminen ihmisen energiakenttään voi aiheuttaa. Kirjassa kuvataan oireita ja sairauksia, joita henget isännissään aiheuttavat sekä miten ne vapautetaan ja miten ihminen sen kokee.

Tutkijoiden mukaan ihmisen ensimmäiset käsitykset tuonpuoleisesta elämästä perustuvat unikokemukseen. Hautalöydöt, joissa vainajalle on annettu arjen tarvikkeita matkalle hengen maailmaan, tukevat tätä ajatusta. Usko henkisielun olemassaoloon on kaikille maapallon kulttuureille yhteinen piirre.

Kun Isaac Newton vuonna 1687 loi perustan klassisen mekaniikan käsitteelle, alkoi järjen ja tiedon maailmanvalloitus, materian tutkimus. Tästä seurasi, ettei ihminen kuollessaan heittänyt vain henkeään vaan mukana meni myös hänen kosminen ulottuvuutensa. Materiaalinen tutkimus rajasi ihmisen vain lineaarisessa, historiallisessa maailmassa eläväksi fyysiseksi kehoksi. Mutta aika ja asenteet muuttuvat, kiinnostus rajakokemuksiin ja tuonpuoleiseen elämään on herättänyt myös median ja kvanttifysiikka avaa meille aivan uudenlaisen maailman, johon myös näkymätön kuuluu, ihmisen sielu, hänen henkensä.

Meidän kulttuurissamme vallalla oleva käsitys kuolemanjälkeisestä elämästä on se, että ihminen matkaa huimalla nopeudella valoon, Luojansa suureen syliin. Näin ei kuitenkaan aina käy, ei tuhansia vuosia sitten, eikä tänään. On henkiä, jotka jäävät maan piiriin aiheuttaen vaivaa, jos jonkinmoista. Ne voivat kiinnittyä ihmisen energiakenttään aiheuttaen terveydellisiä ongelmia varsinkin mielen tasolla.

Oman työni ja koulutukseni keskiössä on ns. sielunvapautus, energiakentän puhdistus, jossa henget ohjataan pois hoidettavan energiakentästä. Hoitotulokset ovat kauttaaltaan hämmästyttäviä ja eikö juuri se ole tärkeintä.

Tämä työ tuo tuloksia, yksilötasolla ja sen kautta koko yhteiskunnassa.

Ihmiset etsivät yhä useammin apua vaivoihin energiahoidoista. He kaipaavat tasapainoista ja holistista lähestymistapaa lääketieteen ja perinnehoidon synteesistä, sillä samoin kuin terveys on paraneminenkin monen osatekijän summa.

Tietoisuus siitä, että on muitakin ulottuvuuksia kuin vain meidän kovin materialistinen maailmankuvamme, luo ymmärrystä itseen ja meitä ympäröivään todellisuuteen. Se tuo ymmärryksen kautta rauhaa ja tasapainoa elämään.

Mutta myös se, että tekee sovinnon itsensä kanssa ja jakaa kukat elinaikana voisi aikaansaada ihmeitä.

Kirjaa ei valitettavasti ole vielä käännetty muille kielille.

Vapaaksi henkien vallasta

Katrina Berg - Vapaaksi henkien vallasta.

Sarre, H., Berg, K. & Rintala, E. 2008. Vapaaksi henkien vallasta.  

 

ISBN 978-952-5318-18-0

(kirjassa on erittäin kattava lähdeluettelo)

Tämä on ensimmäisen suomenkielinen valtaustilatyöskentelyä käsittelevä kirja. Kirjoittajat valottavat aihetta kukin omasta näkökulmastaan.

Kirja on loppuunmyyty, mutta joitakin kappaleita voi vielä löytyä esim. Era Novan kirjakaupasta.